Veddelev Kolaug                                      20. februar 2006

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: onsdag 15. februar 2006 19.30 – 21.30

 

Sted : hos  Max Lucich, Rødbyvej 11

 

Deltagere: Max Lucich                               

                  Kim Baundal                             

                  Thor Bruun Jørgensen                         

                  Benni Winding Hansen           

                  Hans Fink

 

Afbud:       Eva Schultz

                  Bent Østergaard                     

                 

 

Referent: Hans

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen bliver afholdt 15. marts 19.30 i Børnehuset.

Benni bestiller lokalet.

Hans laver indkaldelsen og Kim står får distributionen.

Max vil sørge for kaffe og kage. Derudover giver foreningen en øl eller vand.

Eva Gyldvig foreslås som dirigent ( Benni taler med hende)

Hans fremlagde regnskab, som blev godkendt af bestyrelsen, da vi ikke har valgt revisor. Regnskabet for den forløbne periode samt budget for næste sæson fremlægges på generalforsamlingen..

På indkaldelsen til generalforsamlingen skrives en opfordring til medlemmer om at skaffe nye medlemmer.

Bestyrelsen  foreslår en vedtægtsændring der går ud på at bestyrelsen fremover består af  6 medlemmer, 2 suppleanter og en revisor. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, suppleanterne og revisoren er hvert år. Ved den første generalforsamling er Benni, Kim og Thor på valg.

 

Benni godkender indkaldelsen inden den går videre til Kim for fordeling.

 

Vi regner med 3 arbejdsdage – den første 29. april 13.00. De andre aftales på generalforsamlingen.

 

 

Hans Fink