Veddelev Kolaug

Generalforsamling 15. marts 2006 - referat.

 

1.      Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Ole Rasmussen

Referent: Eva Gyldvig

2.      Bestyrelsens beretning:

Veddelev Kolaug blev stiftet 9. september 2004. bestyrelsen havde fra starten travlt hvis der skulle nå at komme kvier på marken foråret 2005. Det skulle vise sig at være mere bureaukratisk end som så, at købe en ko kræver adskillige tilladelser og attester. Der skulle udfylde mange papirer og skives mange ansøgninger inden de første kvier kunne slippes løs på området.

 

Kort efter at køerne var sat ud på området, valgte de en skøn morgen også at se om ikke græsset var grønnere på den anden side af hegnet og formanden blev ringet op af Roskilde Kommune der kunne fortælle, at nu var 4 kvier på vej til Roskilde af Frederiksborgvej. Det gik dog heldigvis uproblematisk at få indfanget kvierne med hjælp fra en taxavognmand. Kvierne har desuden været gået på tur to gang på campingpladsen men det er heldigvis også forløbet stille.

Alt i alt en fredelig sæson for kolauget med hensyn til pasning af dyrene.

 

I starten af sæsonen var der en del uro om hegnet og dets placering, det er heldigvis overstået og der er ro om hegnet.

 

Der har også været arrangeret oprydning på Sønderø som har været nogle gode arrangementer.

 

Slagtningen gik godt og fredeligt, der var valgt at det skulle være markslagtning af hensyn til dyrene.

 

Arealet der er til rådighed forbliver som det er i dag, det er tidligst muligt at inddrage de sidste 4 hektar i 2009.

 

3.      Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget:
Regnskabet blev godkendt.

Budget:
Der er nu i alt 27 medlemmer der har tegnet sig for i alt 31 anparter.
Det koster 100,- kr. pr medlem i indmeldelse.
Der opkræves 1750 kr. aconto pr. anpart. Efterfølgende reguleres pr. modtaget kilo kød.
Der er bestil 2 Herford kvier og 6 kvier af kødkvægskrydsninger til 2006.
Øvrige udgifter forventes at være på niveau med 2005.

Arealet kan klare 4-6 anparter mere dvs. 9-10 kvier.

4.      Foreliggende forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
Bestyrelsen har foreslået at vedtægterne ændres så størrelsen af bestyrelsen ændres fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Forlaget blev vedtaget.

Bestyrelsen retter vedtægterne.

Forslag fra Benni Winding Hansen om afholdelse af oprydningsdag på Sønderø. Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen indkalder til oprydningsdag.

5.      Valg af bestyrelse:
Følgende blev valgt:
Max Lucich
Kim Baundal
Thor Bruun Jørgensen

Benni Winding Hansen

Hans Fink

Bent Østergaard

Suppleanter:
Frank Andreasen

Ole Rasmussen

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Tak til Eva Schultz for indsatsen i 2005. Eva ønskede ikke genvalg.

6.      Valg af revisor:

Revisor:
Ingrid Wahl

7.      Evt.

Bent Østergaard forslog en kort præsentationsrunde, alle præsenterede sig kort.

 

Bent Østergaard forslog at der afholdes en fest på arealet for at alle får mulighed for at se hvem det er de passer køer med. Der var stor opbakning til forlaget. Bent udpeger et fest udvalg, der var flere der meldte sig på generalforsamlingen. Bent tager kontakt til dem direkte.

 

Bent Østergaard berettede kort om sine oplevelser med at have dyr på Søderø. Der har været rigtig mange gode stunder med dyrene, men det var svært at sige farvel, så svært at han et par dage overvejede, at det skulle han ikke deltage i mere. MEN der er flere gode oplevelser og Bent er derfor stadig en del af bestyrelsen og glæder sig til 2006.

 

Der kom en generel opfordring til bestyrelsen om at sende lidt mere information i løbet af sæsonen.

Referater og vigtige dokumenter kan altid ses på hjemmesiden.

www.veddelevkolaug.dk

Vigtig information sendes i fremtiden pr. post.

 

Ved betaling med net bank: Skriv dit navn først i besked feltet da kun de første 20 tegn kan læses af modtager, så ved kassereren altid hvem der har betalt.